top of page

ARHITECT

Biserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”

SERVICII

• Raport de expertiză tehnică privind starea bisericii cu hramul „SF. Arhangheli Mihail şi Gavril” Mănăstirea Mărcuța – București.

DESCRIERE

Biserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” monument istoric cod LMI 2010 B-II-a-A-18157, face parte din ansamblul Mănăstirii Mărcuța și datează din anul 1587, cu intervenții din perioada sec. XVI-XVIII, fiind una dintre cele mai vechi biserici din capitală.
Biserica Mărcuța reprezinta unul dintre cele mai valoroase monumente istorice și arhitecturale păstrate din cea de a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Ea face parte din lăcașurile inspirate de planul bisericii din mănăstirea Cozia, în forma de cruce, cu o turla pe naos, cu pereții groși de aproximativ 80 de centimetri, având pridvor, pronaos, naos cu turla Pantocrator și altar.
Elementul cel mai valoros al bisericii îl constituie decorația exterioară, care o situează printre cele mai importante monumente religioase din a doua jumătate a secolului al XVI-lea.
Sunt păstrate in vecinatatea bisericii originale, turnul-clopotniță și zidul împrejmuitor care are intrări deosebite.

bottom of page